Количество просмотров: 139
Общая информация
Статус
Активная
IDNO
1002600041066
Юридическая форма
Societate pe acţiuni
Дата регистрации
2020-06-12
Юр. адрес
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mt. Gurie Grosu, 1
Учредители
  • Информация отсутствует
Директор компании
Нелицензированная деятельность
  • Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
Лицензионные виды деятельности
  • Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă
  • Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil
  • Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) prestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională
Дополнительная информация