Количество просмотров: 419
Общая информация
Статус
Закрытая фирма
IDNO
1003600096432
Юридическая форма
Societate pe acţiuni de tip deschis
Дата регистрации
1995-05-15
Юр. адрес
Ialoveni, Zîmbreni
Учредители
  • Информация отсутствует
Нелицензированная деятельность
  • Fabricarea vinului
  • Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
  • Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
Лицензионные виды деятельности
  • Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni
  • Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate
Дополнительная информация