Количество просмотров: 108
Общая информация
Статус
Активная
IDNO
1016600034489
Юридическая форма
Societate cu răspundere limitată
Дата регистрации
2016-10-28
Юр. адрес
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 31/1, ap.(of.) 71
Учредители
Директор компании
Нелицензированная деятельность
 • Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
 • Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
 • Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • Silvicultură şi alte activităţi forestiere
 • Exploatarea forestieră
 • Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie, pentru construcţii
 • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
 • Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • Fabricarea de aparate electrocasnice
 • Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
 • Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • Dezvoltare (promovare) imobiliară
 • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • Lucrări de demolare a construcţiilor
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • Lucrări de tencuire
 • Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
 • Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • Alte lucrări de finisare
 • Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
 • Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
 • Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
 • Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
 • Comerţ cu ridicata al băuturilor
 • Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
 • Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
 • Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
 • Comerţ cu ridicata nespecializat
 • Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine
 • Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători
 • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Depozitări
 • Manipulări
 • Alte activităţi anexe transporturilor
 • Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
 • Alte activităţi poştale şi de curier
 • Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • Alte servicii de cazare
 • Alte activităţi de alimentaţie
 • Activităţi de editare de ghiduri, liste de adrese şi similare
 • Alte activităţi de editare
 • Activităţi de editare a altor produse software
 • Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • Alte activităţi de comunicaţii electronice
 • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
 • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
 • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • Activităţi ale portalurilor web
 • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
 • Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
 • Activităţi juridice
 • Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
 • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
 • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 • Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 • Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
 • Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Лицензионные виды деятельности
  Компания не имеет лицензионную деятельность
Дополнительная информация