Количество просмотров: 396
Общая информация
Статус
Активная
IDNO
1019600006861
Юридическая форма
Societate cu răspundere limitată
Дата регистрации
2019-02-15
Юр. адрес
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 40, ap.(of.) 200
Учредители
Директор компании
Нелицензированная деятельность
 • Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
 • Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule
 • Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Construcţia de nave şi structuri plutitoare
 • Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 • Fabricarea vehiculelor militare de luptă
 • Fabricarea de motociclete
 • Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
 • Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
 • Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • Fabricarea de saltele
 • Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • Repararea articolelor fabricate din metal
 • Repararea maşinilor
 • Repararea echipamentelor electrice
 • Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
 • Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport
 • Repararea altor echipamente
 • Producţia de energie electrică
 • Transportul energiei electrice
 • Distribuţia energiei electrice
 • Comercializarea energiei electrice
 • Furnizarea de abur şi aer condiţionat
 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • Colectarea deşeurilor periculoase
 • Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
 • Construcţia de poduri şi tuneluri
 • Lucrări de demolare a construcţiilor
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • Lucrări de tencuire
 • Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
 • Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • Alte lucrări de finisare
 • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
 • Comerţ cu alte autovehicule
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
 • Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
 • Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
 • Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
 • Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun
 • Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 • Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • Comerţ cu ridicata al băuturilor
 • Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
 • Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
 • Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
 • Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
 • Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • Comerţ cu ridicata al produselor textile
 • Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
 • Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 • Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Activităţi ale agenţiilor turistice
 • Activităţi ale tur-operatorilor
 • Activităţi de securitate privată
 • Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
 • Activităţi de investigaţii
 • Activităţi de afaceri externe
 • Activităţi de apărare naţională
 • Activităţi de justiţie
 • Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
 • Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
 • Învăţămînt în domeniul sportiv şi recreaţional
 • Învăţămînt artistic (muzică, teatru, coreografie, arte plastice şi altele)
 • Şcoli de conducere (pilotaj)
 • Alte forme de învăţămînt n.c.a.
 • Activităţi ale bazelor sportive
 • Alte activităţi sportive
 • Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
 • Agricultură, vînătoare şi servicii anexe
Лицензионные виды деятельности
  Компания не имеет лицензионную деятельность
Дополнительная информация