Количество просмотров: 854
Общая информация
Статус
Активная
IDNO
1017603002712
Юридическая форма
Societate cu răspundere limitată
Дата регистрации
2017-04-19
Юр. адрес
Cahul, Roşu, str. Şcheia şos., 1/A
Учредители
Нелицензированная деятельность
 • Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
 • Producţia de ţesături
 • Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
 • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
 • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
 • Fabricarea articolelor din blană
 • Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
 • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • Repararea altor echipamente
 • Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
 • Comerţ cu alte autovehicule
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
 • Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
 • Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
 • Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
 • Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
 • Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun
 • Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al animalelor vii
 • Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
 • Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
 • Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
 • Comerţ cu ridicata al băuturilor
 • Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
 • Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
 • Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
 • Comerţ cu ridicata al produselor textile
 • Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
 • Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
 • Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere
 • Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
 • Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
 • Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
 • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
 • Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
 • Comerţ cu ridicata nespecializat
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare
 • Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine
 • Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
 • Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
 • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
 • Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • Servicii de mutare
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 • Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
 • Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
 • Activităţi ale tur-operatorilor
 • Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 • Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
 • Activităţi de organizare a expoziţiilor, tîrgurilor şi congreselor
 • Învăţămînt în domeniul sportiv şi recreaţional
 • Învăţămînt artistic (muzică, teatru, coreografie, arte plastice şi altele)
 • Alte forme de învăţămînt n.c.a.
 • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
 • Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
 • Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii
 • Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 • Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
 • Alte activităţi de servicii personale n.c.a.
 • Creşterea bovinelor de lapte
 • Creşterea cailor şi a altor cabaline
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • Creşterea porcinelor
 • Creşterea păsărilor
 • Creşterea altor specii de animale
 • Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
 • Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
 • Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
 • Fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor
 • Fabricarea îngheţatei
 • Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
 • Agricultură, vînătoare şi servicii anexe
Лицензионные виды деятельности
 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
 • Transportul rutier contra cost
 • Activitatea de turism
 • Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive
Дополнительная информация