Количество просмотров: 326
Общая информация
Статус
Закрытая фирма
IDNO
1003600015297
Юридическая форма
Întreprindere municipală
Дата регистрации
2003-02-11
Юр. адрес
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 110
Директор компании
Нелицензированная деятельность
  • Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)
  • Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate
  • Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii
Лицензионные виды деятельности
  • Reparaţia armelor de sport şi (sau) de vînătoare
  • Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor
Дополнительная информация