Показаны записи 81-100 из 110.
#Название:
81Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice
82Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală
83Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program
84Activitatea de evaluare a bunurilor imobile
85Transportul auto de călători în folos public
86Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) prestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională
87Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
88Activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii
89Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă
90Acordarea şi gestionarea împrumuturilor
91Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare
92Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor
93Activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier
94Activitatea băncilor
95Activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)
96Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale
97Activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică
98Activitate de agent bancassurance
99Transportul rutier contra cost
100Activitatea pe piaţa de capital: societate de investiţii, operator pe piaţa de capital, societate de administrare fiduciară a investiţiilor