Показаны записи 61-80 из 110.
#Название:
61Activitatea de administrare a investiţiilor
62Activitatea de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative
63Activitatea de depozitare
64Activitatea de clearing
65Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova
66Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor
67Activitatea burselor de mărfuri
68Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii
69Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet
70Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor
71Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor
72Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri
73Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
74Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare
75Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale
76Activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă la categoriile I-III
77Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic
78Activitatea de broker vamal
79Activitatea birourilor istoriilor de credit
80Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre