Numărul de vizualizări: 171
Informații generale
Statut
Activă
IDNO
1019600022223
Forma juridică
Societate cu răspundere limitată
Data înregistrării
2019-04-25
Adresa juridică
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/5, ap. 12
Directorul companiei
Genuri de activitate nelicențiate
 • Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
 • Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
 • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
 • Cultivarea strugurilor
 • Cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase
 • Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
 • Cultivarea fructelor oleaginoase
 • Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
 • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
 • Cultivarea altor plante din culturi permanente
 • Cultivarea plantelor pentru înmulţire
 • Creşterea păsărilor
 • Creşterea altor specii de animale
 • Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
 • Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
 • Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
 • Activităţi după recoltare
 • Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării
 • Silvicultură şi alte activităţi forestiere
 • Dezvoltare (promovare) imobiliară
 • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • Lucrări de demolare a construcţiilor
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • Lucrări de tencuire
 • Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
 • Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • Alte lucrări de finisare
 • Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
 • Comerţ cu alte autovehicule
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
 • Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
 • Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
 • Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
 • Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
 • Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
 • Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
 • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui
 • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
 • Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
 • Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
 • Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
 • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
 • Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători
 • Transporturi cu taxiuri
 • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • Activităţi de editare a altor produse software
 • Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
 • Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele cu cablu
 • Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • Activităţi de comunicaţii electronice prin satelit
 • Alte activităţi de comunicaţii electronice
 • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
 • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
 • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • Activităţi ale portalurilor web
 • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
 • Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii
 • Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • Activităţi ale agenţiilor imobiliare
 • Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
Genuri de activitate licențiate
  Compania nu are genuri de activitate licențiate
Informație adăugătoare