Numărul de vizualizări: 441
Informații generale
Statut
Activă
IDNO
1012600026945
Forma juridică
Societate cu răspundere limitată
Data înregistrării
2012-08-24
Adresa juridică
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap. 4A
Genuri de activitate nelicențiate
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
 • Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
 • Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
 • Prelucrarea şi conservarea cartofului
 • Prepararea sucurilor din fructe şi legume
 • Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)
 • Fabricarea produselor lactate
 • Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate
 • Fabricarea băuturilor
 • Fabricarea produselor de tutun
 • Finisarea ţesăturilor
 • Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei
 • Fabricarea altor articole textile
 • Fabricarea de articole tricotate şi croşetate
 • Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
 • Fabricarea articolelor decorative din lemn
 • Alte activităţi de editare
 • Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)
 • Producţia componentelor electronice
 • Producţia de aparate de emisie
 • Producţia de aparate de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video şi mărfuri accesorii (exclusiv reparaţii)
 • Producţia de mobilier
 • Producţia de saltele
 • Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent
 • Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
 • Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
 • Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
 • Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
 • Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată
 • Campinguri
 • Baruri
 • Cantine
 • Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
 • Alte transporturi terestre de călători
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Manipulări şi depozitări
 • Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor
 • Organizarea activităţilor de transport
 • Servicii de expediere şi transport
 • Activităţi de postă şi de curier
 • Activităţi de curier
 • Telecomunicaţii
 • Activităţi de postă electronică
 • Alte activităţi de telecomunicaţii
 • Alte activităţi de intermedieri monetare
 • Alte intermedieri financiare
 • Leasing financiar
 • Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii
 • Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie
 • Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc
 • Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul
 • Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat
 • Editarea de programe
 • Prelucrarea datelor
 • Activităţi legate de băncile de date
 • Alte activităţi legate de tehnica de calcul
 • Activităţi juridice
 • Activităţi în domeniul evidenţei contabile
 • Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice
 • Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
 • Activităţi de administrare a companiilor holding
 • Activităţi de testări şi analize tehnice
 • Publicitate
 • Selecţia şi plasarea forţei de muncă
 • Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
 • Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
 • Activităţi de secretariat şi traducere
 • Activităţi ale centrelor de informare telefonică
 • Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii
 • Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt
 • Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt, neincluse în alte categorii
 • Alte activităţi extractive
Genuri de activitate licențiate
 • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
 • Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate
 • Activitatea de evaluare a bunurilor imobile
Informație adăugătoare