Numărul de vizualizări: 292
Informații generale
Statut
Activă
IDNO
1003602021250
Forma juridică
Societate cu răspundere limitată
Data înregistrării
1993-06-01
Adresa juridică
Bălţi, str. Testemiţeanu N., 6, ap. 49
Directorul companiei
Genuri de activitate nelicențiate
 • Silvicultură şi alte activităţi forestiere
 • Exploatarea forestieră
 • Activităţi de servicii anexe silviculturii
 • Servicii pentru agricultură
 • Repararea echipamentelor electrice
 • Producţia de energie electrică
 • Transportul energiei electrice
 • Distribuţia energiei electrice
 • Comercializarea energiei electrice
 • Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • Construcţia de poduri şi tuneluri
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • Construcţii hidrotehnice
 • Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
 • Lucrări de demolare a construcţiilor
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de tencuire
 • Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
 • Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • Alte lucrări de finisare
 • Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
 • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 • Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 • Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
 • Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele
 • Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii
 • Activităţi ale agenţiilor turistice
 • Activităţi ale tur-operatorilor
 • Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 • Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale
 • Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon
 • Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete
 • Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage
 • Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii
 • Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)
 • Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
 • Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii
 • Fabricarea altor articole din metal
 • Repararea tractoarelor agricole
 • Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile
 • Utilarea clădirilor
 • Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice
 • Lucrări de izolaţii
 • Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct
 • Alte lucrări de utilare a construcţiilor
 • Lucrări de finisare a construcţiilor
 • Alte lucrări de finisare a construcţiilor
 • Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent
 • Comerţul cu autovehicule
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Comerţul cu amănuntul al carburanţilor
 • Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
 • Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
 • Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
 • Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
 • Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
 • Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată
 • Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte
 • Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb
 • Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe
 • Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase
 • Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
 • Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
 • Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire
 • Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
 • Extracţia cărbunelui superior şi inferior
Genuri de activitate licențiate
 • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
Informație adăugătoare