Numărul de vizualizări: 490
Informații generale
Statut
Activă
IDNO
1003600062268
Forma juridică
Societate pe acţiuni de tip deschis
Data înregistrării
1996-02-15
Adresa juridică
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5/A
Fondatori
 • Informația lipsește
Directorul companiei
Genuri de activitate nelicențiate
 • Exploatarea carierelor de piatră
 • Extracţia materiei prime pentru producerea de agregate poroase naturale şi artificiale
 • Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii
 • Fabricarea de clădiri şi încăperi din lemn tip container, monolite şi demontabile
 • Producţia de ambalaje din lemn
 • Producţia articolelor din material plastic
 • Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
 • Fabricarea făinii de var şi de dolomită
 • Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
 • Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii
 • Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton
 • Fabricarea blocurilor pentru pereţi
 • Fabricarea cărămizilor din silicaţi
 • Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
 • Fabricarea betonului
 • Fabricarea betonului-marfă
 • Fabricarea betonului pentru asfalt
 • Fabricarea mortarului
 • Fabricarea produselor din ciment fibrocelulozic (azbociment)
 • Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
 • Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalifere
 • Fabricarea agregatelor poroase artificiale şi prelucrarea agregatelor poroase naturale
 • Fabricarea materialelor de modelare
 • Ştanţarea sau fălţuirea la rece
 • Fabricarea sîrmei
 • Turnarea fontei
 • Turnarea oţelului
 • Fabricarea produselor din metal pentru construcţii
 • Fabricarea construcţiilor din metal
 • Fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii
 • Fabricarea produselor metalice uşoare
 • Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii
 • Fabricarea de clădiri şi încăperi tip container şi demontabile
 • Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii
 • Producţia de rezervoare şi cazane metalice pentru încălzire centrală
 • Producţia de cisterne, rezervoare şi containere metalice
 • Forjarea, ambutisarea, stanţarea; metalurgia pulberilor
 • Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare
 • Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală
 • Tratarea şi acoperirea metalelor
 • Operaţiuni de mecanică generală
 • Fabricarea altor produse metalice finite
 • Fabricarea de butoaie şi alte recipiente din metal
 • Fabricarea articolelor din fire metalice
 • Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
 • Fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice
 • Fabricarea de maşini de utilizare generală
 • Fabricarea echipamentului de ridicat şi de manipulat
 • Fabricarea utilajelor pentru industria extractivă şi construcţii
 • Fabricarea echipamentelor pentru lucrări miniere şi de extracţie a minereurilor
 • Fabricarea maşinilor pentru construcţii
 • Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea materialelor de construcţie
 • Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru industria extractiva şi pentru construcţii
 • Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole
 • Fabricarea maşinilor pentru industria hîrtiei şi cartonului
 • Instalarea, repararea şi întreţinerea altor maşini cu destinaţie specială
 • Repararea de motoare electrice, generatoare şi transformatoare
 • Pregătirea terenului pentru construcţii
 • Utilarea clădirilor
 • Lucrări de finisare a construcţiilor
 • Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent
 • Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
 • Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere
 • Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
 • Comerţul cu ridicata al echipamentului sanitar
 • Comerţul cu ridicata al vopselelor, lacurilor şi emailurilor
 • Comerţul cu ridicata al sticlei: în foi, pentru geamuri şi oglinzi
 • Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc
 • Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare
 • Comerţul cu ridicata al pietrei pentru monumente sau construcţii şi al articolelor din aceasta, al blocurilor de perete
 • Extracţia cărbunelui superior şi inferior
Genuri de activitate licențiate
 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Informație adăugătoare