Sunt afișați itemii 21-40 din 110.
#Denumirea:
21Activitatea farmaceutică
22Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii
23Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private
24Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic
25Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit
26Lucrările de prospecţiune şi de cercetare arheologică
27Activitatea de efectuare a expertizei judiciare
28Activitatea de administrator al insolvabilităţii
29Reparaţia armelor de sport şi (sau) de vînătoare
30Activitatea particulară de detectiv sau de pază
31Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor
32Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor
33Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografi
34Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj
35Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil
36Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie)
37Activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizate şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuare a măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizate
38Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
39Extragerea zăcămintelor minerale
40Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu